Viestinnän ja markkinoinnin painoarvo yrityksen päätöksenteossa kasvaa – niin myös hallitustyöskentelyssä

Miksi hallitustyöskentelyssä tarvitaan viestinnän ja markkinoinnin osaamista? Pohditaanpa ensin viestinnän ja markkinoinnin edustajan osallistumista yrityksen hallitustyöskentelyyn. Aihetta miettiessä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi yrityksen koko, toimiala, voimassa oleva strategia ja muut tarpeet. Avataan aihetta muutamasta näkökulmasta:

1. Brändiosaamisen merkitys päätöksenteolle

Viestinnän ja markkinoinnin edustajalla on usein arvokasta tietoa brändin rakentamisesta, asiakkaista ja markkinatrendien ymmärtämisestä. Tällä voi olla merkityksellistä yrityksen strategialle ja keskeisille päätöksille.

2. Kosketuspinta sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin

Viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset ovat suoraan tai ensisijaisestikin tekemisissä yrityksen monien ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Hallitustyöskentelyssä nämä näkökulmat auttavat ymmärtämään päätösten vaikutusta eri sidosryhmiin. Samalla voidaan edistää päätösten tehokasta viestimistä tarvittaviin suuntiin.

3. Strategia ja brändinhallinta

Yrityksen strategiaa toteuttavat ihmiset. Siksi viestintämallit ja -menetelmät strategian tekemisessä ymmärretyksi ja osaksi arkea ovat avainroolissa. Hallituksessa viestinnän ja markkinoinnin osaaja voi myös auttaa varmistamaan, että päätökset tukevat yrityksen pitkän aikavälin visiota ja brändinrakentamista.

4. Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus johtaa onnistuessaan laajempaan ja tasapainoisempaan päätöksentekoon. Kun viestinnän ja markkinoinnin edustaja tuo hallitustyöskentelyyn omia näkökulmiaan, vältytään päätöksenteon kuplautumiselta näiden osa-alueiden suhteen.

5. Mahdolliset haasteet

Intressiristiriitojakin voi ilmetä. Ovatko taloudellinen suorituskyky ja riskien hallinta joskus ristiriidassa brändin ja maineen suojelun kanssa? Monipuoliset näkemykset mahdollistavat tarpeellisen ja hedelmällisen keskustelun.

 

Kolme eri tapaa näkyä hallituksen työssä

Jos viestinnän ja markkinoinnin osa-alueilla on strategista merkitystä yritykselle, näiden alueiden äänen kannattaa kuulua hallituksen päätöksentekoprosessissa.

Hallituksella voi myös olla hyvänä tapana kutsua kuultavaksi operatiivisia vastuuhenkilöitä tai ulkopuolisia asiantuntijoita. Tämä tarjoaa luontevan foorumin myös viestinnän ja markkinoinnin osaamiselle.

Vielä kolmas mahdollisuus liittyy Advisory Boardeihin. Myös nämä asiantuntijatiimit, jotka joskus kootaan rajattuakin aihetta varten, voivat olla suunnitelmallisesti tukemassa hallituksen ja koko yritysjohdon työskentelyä.

Kuullaanko ulkoisen ja sisäisen viestinnän osaajia sekä brändinvartijoita yrityksessäsi oikeissa kohdin?

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota yhteys: pia.jannes@akvamariini.fi