Vastuullisuusviestintä2019-01-22T14:30:51+02:00
VIESTINTÄ JA PR

Vastuullisuusviestintä

Liiketoimintaan hyvin integroitu vastuullisuustyö vaatii selkeää johtamista ja viestintää. Yritykselle luodaan näin kilpailuetua, joka kasvattaa tulosta pitkäjänteisesti. Vastuullisuuden nivominen yrityksen ydintoimintaan lisää samalla sekä asiakasuskollisuutta että henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista, kun mainetta tuetaan monelta taholta.

Samalla yrityksen liiketoiminnan läpäisevä vastuullisuus tulee vastanneeksi asiakkaiden ja kuluttajien ajankohtaisiin vaatimuksiin.

Vastuullisuuden substanssiosaamisemme yritysvastuun eri osa-alueilla

  • Sosiaalinen vastuu, ml. yrityksen eri sidosryhmät (esim. henkilöstö ja työntekijät hankintaketjussa, asiakkaat), johtamiskulttuuri & arvot
  • Ympäristövastuu, ml. hankintaketjun koko prosessi elinkaaren eri vaiheissa; hiilijalanjälki, vesivastuu, päästö- ja jätevastuu, logistiikka, materiaalivalinnat ja -tuotanto
  • Taloudellinen vastuu, muun muassa verostrategia, palkitsemisjärjestelmien vastuullisuuselementit, miten varoja käytetään

 

Yhteistyökumppaneinamme toimivat Suomen parhaat yritysvastuuosaajat Hanna Liappis, FM (ympäristö), Merja Pentikäinen, OTT, DES (sosiaalinen vastuu) sekä Anne Vanhala OTK, MBA (taloudellinen vastuu). Heiltä ilmestyy syksyllä 2019 yritysvastuun käsikirja Edita Publishingin kustantamana.

Vastuullisuusviestintä yritysviestinnän keskiössä

Viestintä on vastuullisuustyössä keskeisessä roolissa; ainoastaan näin yrityksen keskeiset sidosryhmät tavoitetaan systemaattisesti ja läpinäkyvästi. Vastuullisuusviestinnässä päästään tehokkaaseen alkuun esimerkiksi Akvamariinin vastuullisuuskartoituksella, jossa analysoidaan yritystä kiinnostavia keskeisiä vastuullisuuden ja siihen liittyvän viestinnän osa-alueita.

Kun vastuullisuusviestinnän suunnitelma on valmis, viemme vastuullisuudesta viestimisen käytäntöön selkeästi eri sidosryhmille niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Samalla sovitamme vastuullisuusviestinnän yrityksen olemassa oleviin prosesseihin ja kanaviin.

Ajattelumme lähtökohtia: yritysvastuu menestystekijänä sekä keskeisenä osana yrityksen imagoa ja brändinrakentamista.

Luo vastuullisuudesta yrityksesi menestystekijä yhdessä kanssamme!

 

 

Yritysvastuun rakenne

© Anne Vanhala, Bonfide