Tehokas viestintä
kasvattaa
työsi tuloksia​

 

Parhaisiin tuloksiin päästään oikeiden osaamisalueiden yhdistelmällä. Tarjoamme tiimin, joka koostuu tarvitsemistasi asiantuntijoista, ja käytämme laajaa kanavavalikoimaa.

Brändinrakentamisen elementit Akvamariinissa

Tavoitteet ja kohdennus

Strateginen suunnittelu
Maineenhallinta, profiloiminen, vastuullisuus, työnantajamielikuva 
Kriisiviestintä, issues management, nopean reagoinnin valmiudet
Media-, vaikuttaja- ja asiantuntijaviestintä, suora kuluttajaviestintä

Taustatekijät

Asiakasymmärrys kotimaassa ja kansainvälisesti 
Mediaympäristön ja kohderyhmien tuntemus
Toimialaosaaminen ydinaloillamme
Asiakkaan sparraaminen ja valmentaminen

Toteutukset

Yritys- ja tuoteviestintä, uutiset ja lanseeraukset 
Konseptoidut palvelut, kuten toimialatapahtumat ja elintarvikealan kuluttajapalvelu
Digimarkkinointi, mainonta ja kampanjat
Seuranta, analytiikka ja toimintaa uudistavat johtopäätökset

Tavoitteet ja kohdennus

Strateginen suunnittelu
Maineenhallinta, profiloiminen, vastuullisuus, työnantajamielikuva 
Kriisiviestintä, issues management, nopean reagoinnin valmiudet
Media-, vaikuttaja- ja asiantuntijaviestintä, suora kuluttajaviestintä

Taustatekijät

Asiakasymmärrys kotimaassa ja kansainvälisesti 
Mediaympäristön ja kohderyhmien tuntemus
Toimialaosaaminen ydinaloillamme
Asiakkaan sparraaminen ja valmentaminen

Toteutukset

Yritys- ja tuoteviestintä, uutiset ja lanseeraukset 
Konseptoidut palvelut, kuten toimialatapahtumat ja elintarvikealan kuluttajapalvelu
Digimarkkinointi, mainonta ja kampanjat
Seuranta, analytiikka ja toimintaa uudistavat johtopäätökset

Viestintästrategia

Viestintä voi olla strategista vain, jos sitä toteutetaan liiketoimintasuunnitelmaan liittyen.

Koska tunnemme toimialasi syvällisesti, pääsemme keskusteluissa suoraan asiaan. Se tekee kumppanuudestamme helppoa, osuvaa ja tehokasta.

Viestintästrategia toteutetaan yrityksen avainhenkilöitä kuulemalla ja heidän kanssaan keskustelemalla. Ydinasiat kirjataan dokumenttiin niin, että sitä on helppo lukea ja päivittää.

Strategiatasolla katsomme mielellämme aina muutaman vuoden eteenpäin.

Viestintästrategia

Viestintä voi olla strategista vain, jos sitä toteutetaan liiketoimintasuunnitelmaan liittyen.

Koska tunnemme toimialasi syvällisesti, pääsemme keskusteluissa suoraan asiaan. Se tekee kumppanuudestamme helppoa, osuvaa ja tehokasta.

Viestintästrategia toteutetaan yrityksen avainhenkilöitä kuulemalla ja heidän kanssaan keskustelemalla. Ydinasiat kirjataan dokumenttiin niin, että sitä on helppo lukea ja päivittää.

Strategiatasolla katsomme mielellämme aina muutaman vuoden eteenpäin.

Viestintäsuunnitelma

Kiitetyt suunnitelmamme ovat innovatiivisia, selkeitä ja transparentteja. Toimialan tuntevat asiantuntijamme ovat suunnittelun ytimessä. Siksi toimialan monipuolinen ymmärrys näkyy niin suunnitelmissa kuin tehokkaissa toteutuksissakin.

Sekä viestintästrategia että viestintäsuunnitelmat voivat liittyä joko yritykseen tai asiakkaan portfoliosta riippuen moneen brändiin. 

Viestintäsuunnitelma

Kiitetyt suunnitelmamme ovat innovatiivisia, selkeitä ja transparentteja. Toimialan tuntevat asiantuntijamme ovat suunnittelun ytimessä. Siksi toimialan monipuolinen ymmärrys näkyy niin suunnitelmissa kuin tehokkaissa toteutuksissakin.

Sekä viestintästrategia että viestintäsuunnitelmat voivat liittyä joko yritykseen tai asiakkaan portfoliosta riippuen moneen brändiin. 

Lanseerausviestintä ja tapahtumat

Tuotteiden ja palveluiden lanseeraus on jatkuvaa työtämme, sillä monet toimialamme elävät uutuuksista. Olipa kyse ruoasta ja juomasta, vaatteista ja varusteista, hyvinvointivalmisteista tai lääkkeistä, kodin ja vapaa-ajan tärkeistä elementeistä – näemme syvälle kuluttajien ja median liikkeisiin.

Myös tapahtumien suosio erottaa jyvät akanoista. Pureutuminen substanssiin ja ohjelman rakenne ratkaisevat. Ja jotta tulos palvelisi brändiä, on osattava edetä sen omilla ehdoilla. Päälle liimattu ei kiinnosta.

Luomme viestintää, joka tuotteesi pysyy mielessä pitkään h-hetken jälkeenkin.

Valmennukset

Kiitettyjen valmennustemme kohderyhmiä ovat avainhenkilöt ja johtoryhmät. 

Räätälöimme videoitavat haastatteluharjoitukset osallistujien mukaan – kotimaassa ja kansainvälisesti.

Valmennuksemme ovat aina kannustavia ja osaamista vahvistavia. Usein kotiin viemisenä on myös aiheita ja teemoja, joiden viestinnästä yrityksessä on syytä keskustella yhdessä tarkemmin, jotta ulospäin menevät viestit ovat samat.

Valmennuksemme jälkeen on selvää, että median kanssa toimiminen on aina mahdollisuus!

Kriisiviestintä

Kriisi tulee yllättäen, ja silloin on suunnitelmien oltava valmiina mainehaittojen välttämiseksi.

Tuoreutamme yrityksen kriisiskenaariot ja kriisiviestinnän prosessin. Luomme yritykselle käytännönläheiset ohjeet ja toimintamallit, joita on jatkossa helppo päivittää.

Autamme sinua akuutissa tilanteessa. Valmennamme myös mielellämme organisaatiosi oikeanlaiseen havainnointiin, ajatteluun ja toimintamalliin.

Kansainvälistyminen

Jos asiakkaamme ovat kansainvälisiä toimijoita, toimimme usein osana kansainvälistä viestintätiimiä. Pitkällä ja kokemuksella ja verkostoillamme voimme vaihtoehtoisesti rakentaa asiakkaalle oman kansainvälisen viestintätiimin kustannustehokkaasti.

Jos asiakkaamme on lähdössä kansainvälisille vientimarkkinoille, voimme toimia lead agencynä. Koska tunnemme kansainväliset viestintämarkkinat, osaamme ostaa palveluita kustannustehokkaasti.

Brändinrakennusta online: Elintarvikealan kuluttajapalvelu

Helpotamme elintarvikealan yritysten arkea tuottamalla tyytyväisille asiakkaille kuluttajapalvelua jo seitsemättä vuotta.

Konseptimme on testattu yli 15 000 palautteen kautta. Vastaamme laadukkaasta ja brändin näköisestä kuluttajapalauteprosessista kesät talvet, sesonki- ja ongelmapiikit tehokkaasti ja huolellisesti hoitaen – hyvityksiä unohtamatta. Asiakkaamme arki helpottuu, ja palautetiedot saadaan vaivattomasti hyötykäyttöön.

Uniikki toimiala-, viestintä- ja tuoteosaamisen yhdistelmä luo lisäarvoa. Pidämme keskustelut brändinmukaisessa hallinnassa, teema kuin teema.

Brändinrakennusta online: Elintarvikealan kuluttajapalvelu

Helpotamme elintarvikealan yritysten arkea tuottamalla tyytyväisille asiakkaille kuluttajapalvelua jo seitsemättä vuotta.

Konseptimme on testattu yli 15 000 palautteen kautta. Vastaamme laadukkaasta ja brändin näköisestä kuluttajapalauteprosessista kesät talvet, sesonki- ja ongelmapiikit tehokkaasti ja huolellisesti hoitaen – hyvityksiä unohtamatta. Asiakkaamme arki helpottuu, ja palautetiedot saadaan vaivattomasti hyötykäyttöön.

Uniikki toimiala-, viestintä- ja tuoteosaamisen yhdistelmä luo lisäarvoa. Pidämme keskustelut brändinmukaisessa hallinnassa, teema kuin teema.