Kriisiviestintä ja valmentaminen2019-09-17T09:52:27+02:00

Project Description

Kriisiin valmistautuminen – osa yritysviestinnän ydintä

Haasteen kartoittaminen…

Kun asiakas kertoo tarvitsevansa apua akuuttiin tilanteeseen, hän saa huomiomme heti. Koostamme oikean tiimin ja kartoitamme tilanteen.

Mitä on tapahtunut? Mitä kysytään ja kuka kysyy? Mitkä ovat asiakkaan valmiudet, mitä tietoa tarvitaan lisää? Onko asiakkaan kriisiviestinnän prosessi selvä, vai onko sitä tarpeen lähteä tarkentamaan tai luomaan ad hoccina projektin ohessa? Ovatko oikeat henkilöt saatavilla?

… hyvinkin erilaisissa tilanteissa

Kriisiviestintä on määrittelyasia: usein kyse on pikemminkin kriisin ennakoimisesta ja ennen muuta sen välttämisestä. Silloin puhumme myös ennakoivasta yritysviestinnästä ja viestintävalmiuksien saattamisesta ajan tasalle.

Toisaalta usein ollaan tapahtumien ytimessä: Asiakkaamme on saanut kutsun tv-ohjelma MOTiin, tai media tai aktivistijärjestö kyselee tarkkoja kysymyksiä raaka-aineiden alkuperästä ja niiden tuotanto-olosuhteista. Asiakkaalle on voinut sattua prosessivirhe, joka on johtanut oikeudenkäyntiin. Asiakkaan ongelma saattaa liittyä ympäristö- tai tietoturvaongelmaan, joka on voinut samalla olla ulottuvuuksiltaan poliittinen kotimaassa tai kansainvälisesti. Ongelman on saattanut aiheuttaa myös kilpailijan toimi. Sosiaalisessa mediassa kriisin on voinut aiheuttaa sekin, että asiakas on päättänyt luopua suositun tuotteen myymisestä. Joskus kyse on henkilövahingosta.

Akvamariinilla on 15 vuoden kokemus kriisiviestinnästä niin fokustoimialoiltamme kuin niiden liepeiltä.

Ratkaisumme
Määrittelemme parhaat toimintamallit, reagoinnin eri sidosryhmien suuntaan sekä ulkoisen ja sisäisen viestinnän tilannekohtaisesti. Kriisien ennakoimisessa ja niiden hallitsemisessa keskeistä on hyvä yhteisymmärrys, keskinäinen luottamus ja usein myös toimialaosaaminen. Toisaalta uudenkin asiakkaan haastava ongelma on pystytty ratkomaan, kun olemme yhdistäneet asiakkaan oman syvällisen teknisen osaamisen ja Akvamariinin laajan kokemuksen.

Tulokset
Kriisiviestinnän tuloksemme ovat olleet poikkeuksetta onnistuneita. Onnettomuutta ei saa tapahtumattomaksi, mutta useimmat muut tilanteet sen sijaan on mahdollista ohjata tuloksiltaan hyvinkin erilaisille urille kuin ensivaikutelma antaisi aiheen arvata.

Osaava kriisi- ja muu haasteellinen yritysviestintä on käytännössä poikkeuksetta käännettävissä brändinrakentamisen kannalta myönteiseksi, joko ennakoivasti tai pidemmällä aikavälillä.

Kriisiviestintä, kriisiviestintäohjelma, kriisiviestintäohjeistus, kriisiviestintäkoulutus, kriisiviestintäprosessi, Q&A, mediavalmennus, johtoryhmävalmennus, johdon sparraus, liikkeenjohdon konsultointi, johtoryhmätyöskentely, työnantajamielikuva, sertifikaatit, alkuperämerkinnät