kriisiviestintä

Kriisiviestintä on osa yritysviestinnän ydintä

Kriisiviestintä ja kriisiviestintäsuunnitelma ollessa puheenaiheena, puhumme myös ennakoivasta yritysviestinnästä ja viestintävalmiuksien saattamisesta ajan tasalle.

Kun asiakas kertoo tarvitsevansa apua akuuttiin tilanteeseen, hän saa huomiomme heti. Koostamme oikean tiimin ja kartoitamme tilanteen:

Mitä on tapahtunut? Mitä kysytään ja kuka kysyy? Mitkä ovat asiakkaan valmiudet, mitä tietoa tarvitaan lisää? Ovatko asiakkaan kriisiviestintäsuunnitelma ja kriisiviestinnän prosessit selviä, vai onko näitä tarpeen lähteä tarkentamaan tai luomaan ad hoccina projektin ohessa? Ovatko oikeat henkilöt saatavilla?

Kriisiviestintä on määrittelyasia: usein kyse on pikemminkin kriisin ennakoimisesta ja ennen muuta sen välttämisestä.

Toisaalta usein ollaan tapahtumien ytimessä: asiakkaamme on saanut kutsun tv-ohjelma MOTiin, tai media tai aktivistijärjestö kyselee tarkkoja kysymyksiä raaka-aineiden alkuperästä ja niiden tuotanto-olosuhteista. Asiakkaalle on voinut sattua prosessivirhe, joka on johtanut oikeudenkäyntiin. Asiakkaan ongelma saattaa liittyä ympäristö- tai tietoturvaongelmaan, joka on voinut samalla olla ulottuvuuksiltaan poliittinen kotimaassa tai kansainvälisesti. Ongelman on saattanut aiheuttaa myös kilpailijan toimi. Sosiaalisessa mediassa kriisin on voinut aiheuttaa sekin, että asiakas on päättänyt luopua suositun tuotteen myymisestä. Joskus kyse on henkilövahingosta.

Akvamariinilla on pitkän linjan kokemus kriisiviestinnästä niin fokustoimialoiltamme elintarvike-, terveys- ja vapaa-ajan toimialoilta sekä monien muidenkin alojen parista. Lue artikkelimme kriisiviestinnästä ja sen sudenkuoppien välttämisestä elintarvikealalla.

 

Ratkaisumme kriisiviestinnän tarpeisiin

Määrittelemme parhaat toimintamallit, reagoinnin eri sidosryhmien suuntaan sekä ulkoisen ja sisäisen viestinnän tilannekohtaisesti. Kriisien ennakoimisessa ja niiden hallitsemisessa keskeistä on hyvä yhteisymmärrys, keskinäinen luottamus ja usein myös toimialaosaaminen.

Toisaalta uudenkin asiakkaan haastava ongelma on pystytty ratkomaan, kun olemme yhdistäneet asiakkaan oman syvällisen teknisen osaamisen ja Akvamariinin laajan kokemuksen.

 

Kriisiviestinnän tuloksemme ovat poikkeuksetta hyviä

Onnettomuutta ei saa tapahtumattomaksi, mutta useimmat muut tilanteet sen sijaan on mahdollista ohjata tuloksiltaan hyvinkin erilaisille urille kuin ensivaikutelma antaisi aiheen arvata.

Osaava kriisi- ja muu haasteellinen yritysviestintä on käytännössä poikkeuksetta käännettävissä brändinrakentamisen kannalta myönteiseksi, joko ennakoivasti tai pidemmällä aikavälillä.