Haasteena yrityksen ympäristövastuu ja hyvä tulevaisuus

Muuttuvassa maailmassa trendit seuraavat toisiaan, ja yritysten on pysyttävä niiden perässä – ja mielellään oltava askeleen edellä. Elintarvikealalla kuluttajien kysyntään on pystyttävä vastaamaan nopeasti kehittyvillä tuotteilla ja pakkauksilla huomioiden samalla ympäristövastuu.

Ekologisuustrendi on ollut pinnalla jo pitkään, ja viime vuosien ilmastouutisten johdosta moni yritys on tarttunut asiaan tosissaan niin innovaatioiden kuin arkisten käytännön tekojenkin kautta.

 

Ympäristöystävälliset ratkaisut brändinrakentamisen tukena

Kestävämpää tulevaisuutta rakentavia innovaatioita on kehitetty elintarvikealalla aina hävikin minimoinnista muovittomiin pakkauksiin ja kasviperäisiin elintarvikkeisiin. Ilmastoystävälliset innovaatiot ovat välttämättömyys maapallon kannalta, mutta ne ovat myös loistava tilaisuus yrityksille kasvattaa ja kehittää omaa ympäristövastuustrategiaansa ja tätä kautta kilpailukykyään.

Viestinnällä on tässä työssä keskeinen rooli. Huolellisesti suunnitelluilla, linjakkailla ja tehokkaasti eteenpäin viedyillä viesteillä yritys auttaa kuluttajaa löytämään tuotteensa – eli tekemään parempia valintoja arjessa. Samalla vastuullisista teoistaan voi kerätä myös markkinoinnillisen hyödyn tai esimerkiksi edistää yrityksen kansainvälistymistä.

Joitakin esimerkkejä viestimistämme asiakasnäkökulmista:

  • kierrätettävä pakkaus / ei pakkausta
  • ruokahävikin minimointi
  • kasvisruoka
  • lähituotanto

 

Tulokset heijastuvat kassaan

Rakennamme vankalla toimialaosaamisellamme ja luovalla suunnittelullamme kuluttajia laajasti puhuttelevia ilmiöitä. Osaava strateginen brändinrakentaminen terävine toteutuksineen tukee liiketoiminnan keskeistä tavoitetta – myynnin ja kassavirran kasvattamista. Ruoka ja juoma sopivista näkökulmista tarjoiltuina kiinnostavat aina.