Vastuullisuusviestintä tuo läpinäkyvyyttä ja tuloksia liiketoimintaan

Haaste: Vastuullisuudesta viestiminen tuntuu usein olevan kynnyksen takana

Suurin osa suomalaisista pitää tärkeänä, että yritys pystyy osoittamaan vastuullisuutensa. On merkillepantavaa, että jopa 87 % kokee yrityksen toiminnan vastuullisuuden keskeiseksi tekijäksi tuotteita ja palveluita valitessaan. Vastuullisuusviestintä on otettava tosisssaan ja siinä onkin siksi paljon parannettavaa, sillä alle puolet suomalaisista kokee yritysten onnistuneen vastuullisista teoistaan ja niiden vaikutuksista kertomisessa – ja vain 6 % kokee yritysten onnistuneen siinä erittäin hyvin.*)

 

Ratkaisumme: Räätälöity vastuullispolku on helppo seurattava yritysvastuun toteutumiseksi

Edistämme asiakkaidemme merkityksellisen liiketoiminnan kasvua järjestelmällisen ja läpinäkyvän vastuullisuusviestinnän avulla. Monessa yrityksessä tehdään todellisuudessa hyvinkin vastuullista työtä eri tasoilla, mutta siitä ei ehkä osata kertoa. Tämä merkitsee sitä, että arvokasta suunnitelmallisuutta puuttuu, eikä vastuullisuutta ei ole tunnistettu liiketoiminnan keskeiseksi strategiseksi tekijäksi.

Jotta vastuullisuustyössä voidaan edetä tehokkaasti, on ensin hahmotettava kokonaisuus tavoitteineen ja mahdollisuuksineen. Akvamariinin 7 kohdan vastuullisuuspolku on työkalu, jolla kuljetamme yrityksesi vastuullisuustyön uudelle tasolle. Polun eri vaiheissa tarjoamme tilanteeseen sopivat strategiset työkalut asetettavia tavoitteita tukemaan. Etenemme nykytilanteen analysoimisesta käytäntöön yrityksesi prosesseihin sopivalla tavalla. Autamme kertomaan yrityksesi hyvästä työstä niin ulkoisen kuin sisäisenkin viestinnän saralla.

 

Tulos: Selkeitä elementtejä ja bisneshyötyjä

Merkityksellinen vastuullisuusviestintä on luonteva osa brändiä rakentavaa yritysviestintää, josta meillä Akvamariinilla on pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta.

Laadukas vastuullisuusviestintä nostaa yrityksesi arvoa. Huippuosaava tiimimme auttaa monessa:

  • Vastuullisuusviestinnän kokonaisuus
    • Yrityksen oman vastuullisuuspolun räätälöiminen
  • Vastuullisuustyön kehittäminen
    • Ympäristövastuu
    • Taloudellinen vastuu
    • Sosiaalinen vastuu

 

Yrityksen vastuullisuusviestintä ja -työ muuttuvat ymmärrettäviksi ja tuloksekkaiksi osiksi liiketoiminnan strategiaa ja johtamista, kun polkua edetään järjestelmällisesti.

Tutustu myös tarjoamiimme viestintäpalveluihin.

*) Suomalaisen Työn Liitto