Asiantuntijaviestintä2019-01-21T15:56:57+02:00

Project Description

Väärien uskomusten oikaiseminen pitkäjänteisellä asiantuntijaviestinnällä tuo tuloksia

Kielteinen mielikuva sokerista on luonut juomateollisuudelle haittoja, kun pelkkää luontaista sokeria sisältävistä, luonnostaan vitamiinirikkaista täysmehuistakin on rakentunut väärä mielikuva markkinoille. Suomen kärjistynyttä tilannetta vauhdittaa ainutlaatuinen verotustilanteemme.

Työmme keskiössä on erityisesti ravitsemus- ja terveydenhoitoalan asiantuntijoiden laaja informoiminen. Laadukkaat materiaalit, henkilökohtaiset kontaktoinnit sekä ydinviestin toistaminen tieteellisin perusteluin ja vaihtelevin muodoin eri kanavissa tekevät viestintäohjelmasta kiinnostavan, elävän ja erittäin tuloksekkaan.