Tammikuussa pidimme Akvamariinin juhlavuoden ensimmäisen aamiaisseminaarin. Keskustelimme asiakkaidemme kanssa siitä, millainen yritysvastuu kannattaa niin brändin kuin koko liiketoiminnan kehittämisen valossa olla. Järjestimme tilaisuuden yhdessä Akvamariinin vastuullisuuskumppanitiimin (Merja Pentikäinen, Hanna Liappis ja Anne Vanhalan) kanssa, joka pohtii aihetta myös omassa blogissaan.

Kun yritysvastuun kannattavuutta arvioidaan, aihetta on hyvä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin ratkaiseva on aiheen ydin, eli sisällön laadukkuus ja toiseksi se, miten ja kuinka tehokkaasti laadukkaasta sisällöstä viestitään. Yleisellä tasolla yritysvastuun hyödyt yrityksen kannattavuudelle ovat ehdottomasti kiistattomat. Kansainvälisen tutkimusnäytön mukaan liiketoimintaan huolellisesti integroitu vastuullisuustyö luo kilpailuetua ja lisää tuottoa pitkällä aikavälillä. Strateginen vastuullisuus hyödyttää lisäksi asiakasuskollisuutta sekä henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

 

Mistä syntyvät parhaimmat tulokset?

Liiketoiminnan kannalta tehokkainta on, että yritysvastuu ja viestiminen siitä perustuvat yrityksen strategiseen keskiöön, jota puolestaan johdetaan systemaattisesti liiketoimintatavoitteiden mukaisesti, sidosryhmät huomioon ottaen. Laajemmasta perspektiivistä katsoen vastuullisuustyö on osa liiketoiminnan kehittämistä sekä yrityksen arvojen mukaista johtamista: mitä ja miten yritysvastuusta viestitään yrityksen eri sidosryhmille sisäisesti ja ulkoisesti? Vastuullisuusviestinnän tuleekin nivoutua saumattomasti yritysviestinnän kokonaisuuteen.

Vastuullisuuden muotoja ja taustatekijöitä on monenlaisia. Usein vastuullisuuden erilaiset motivaatiotekijät liittyvät keskeisesti yrityksen brändin rakentamiseen ja maineenhallintaan. Olennaista on kuitenkin rakentaa yritykselle omannäköinen polku: autamme mielellämme sinua tunnistamaan yritysvastuun mahdollisuudet liiketoiminnastasi sekä rakentamaan ja viestimään niitä läpinäkyvästi organisaatiosi arvojen mukaisesti.

Olivatpa motivaatiotekijät siis mitkä tahansa, vastuullisuusviestinnän sisältöä kannattaa aina peilata yrityksesi arvopohjaan ja laajempiin strategisiin linjauksiin. Aitous ja rehellisyys ovat nyt pop!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *