elintarvikeyritysten kuluttajapalvelutarpeet

Akvamariinin ulkoistettu kuluttajapalvelu on mahdollinen sekä yrityksen omassa järjestelmässä että Akvamariinin räätälöimällä tiketöintijärjestelmällä.Kun elintarvikeyritykset järjestelevät kuluttajapalveluaan uudelleen, perustarpeet kuulostavat usein tutuilta:

Tuotannollisen yrityksen tarpeet kuluttajapalvelusta saatavalle datalle ovat kuitenkin usein tuontiyritystä laajemmat. Jo laatustandardit auditointeineen edellyttävät kuluttajapalvelulta paljon tietoa. Myös mahdolliselle private label -tuotannolle tarvitaan omat kategoriansa.

Dataa tarvitaan pitkältä aikaväliltä, ja sitä on pystyttävä analysoimaan monesta eri kulmasta. Esimerkkejä tarvittavista tiedoista ja raportointiaiheista ovat esimerkiksi palauteaiheiden ja valmistuserien yhteys sekä palautetrendien havainnoiminen.

Järjestelmän valinta ratkaisee työmäärän

On tuttua, että järjestelmien toiminta valinta voi onnistua hyvin tai vaihtoehtoisesti johtaa tarpeettoman kankeisiin työprosesseihin.

Akvamariinin räätälöimät valmiit tiketöintijärjestelmät ovat osoittaneet kustannustehokkuutensa. Kun elintarvikeyritysten kuluttajapalvelutarpeet ymmärretään, saadaan luotua joustava työväline kuluttajakommunikaatioon ja tuotettua laadunvalvonnalliset kriteerit täyttävää dataa.

Räätälöityjen tiketöintiohjelmistojen ketteryys ja tulokset ovatkin omiaan luomaan tyytyväisyyttä yrityksen kuluttajapalvelutoimintoon liitännäisineen.

Asiakaspalvelu vaivatta samaan järjestelmään

B2B-asiakkaille suunnattu aspa kannattaa lisäksi integroida samaan järjestelmään, sillä tietoja tarvitaan ja käsitellään samankaltaisesti. Lisäksi esimerkiksi reklamaatiovirtoja voidaan verrata ja päästä ripeästi käsiksi syihin.

Kun Akvamariini hoitaa kuluttajapalvelua, yritys voi halutessaan silti säilyttää aspan itsellään – yhteisen järjestelmän hyödyntäminen kannattaa joka tapauksessa.

Varmuutta kuluttajapalveluusi

Akvamariinin pitkä toimialaosaaminen elintarvikealan viestinnästä ja kumppanuuksista tarjoaa mahdollisuuden syvällisiin ja realistisiin keskusteluihin sekä tarvekartoituksiin, kun kuluttajapalvelun ulkoistaminen on ajankohtaista.

Tutustu täältä videoomme ja esitteeseemme, tai täytä suoraan yhteystietolomake, niin palaamme asiaan!

Löydät yhteystietomme myös Kehittyvän Elintarvikkeen hankintaoppaasta.