Sporttibrändin pääviestien muodostaminen ja tehokas välittäminen

Mediamaailman muutokset ovat vaikuttaneet viime vuosina olennaisesti myös tuoteviestintään eli PR:ään. Median resurssien vähennyttyä toimittajia on vähemmän, heillä on monia täysin toisistaan poikkeavia vastuualueita ja yhä vähemmän aikaa. Vaikuttajat ovat entistä suuremmassa roolissa. Onkin hyvä miettiä, miten viestintä voi tehota korona-alhon jälkeisessä elämässä.

 

Kun maailma on muuttunut, on myös viestinnän ollut muututtava. Tiedotepainotteisuudesta siirrytään yhä kustomoidumpaan suuntaan, vaikka tekstejä ja kuvia tarvitaan jatkossakin muiden toimien ohella ja tukena. Fiksusti koordinoidut ja ohjeistetut vaikuttajatoimet alkavat usein olla perustekemisen ydintä.

Räätälöidyt viestintätoteutukset ovat siksikin yhä tärkeämpiä, että brändimielikuvaa rakennetaan nyt ennen muuta elämyksellisyyden, tapahtumien ja yhteisöllistämisen avulla. Näiden toimien merkitys alkaa olla valtava. Hyviä esimerkkejä ovat vaikkapa Merrell Hiking Club ja Helly Hansen Open Mountain Month.

Varsinaisten yritysuutisten luomiseen tarvitaan sitten jo isompia uudistuksia tai muuta uutisoinnin ansaitsevaa alalla disruptiivista toimintaa.

Sponsorointi on aina liittynyt läheisesti sporttiviestintään. Senkin painoarvo on somen myötä noussut. Sopimuksia osataan myös nykyään tehdä konkreettisemmin ja tavoitteellisemmin.

Itse tuotteeseen liittyvä labelling on myös entistä suurempi osa brändäystä. Etiketin informaatio, joka on kiinnitetty tuotteeseen, mahdollistaa paitsi brändin tunnistamisen myös entistä yksityiskohtaisemman kuluttajaa kiinnostavan tiedon kertomisen. Etiketti voi helpottaa ostopäätöstä olennaisesti erityisesti teknisissä tuotteissa.

 

Arvopohjasta ponnistaen laadukkaisiin toteutuksiin

Kaikkien bränditoimien takana arvopohjan merkitys on yhä tärkeämmässä roolissa. Vastuullisuus on aihe, jossa kaikkien on oltava aktiivisia maapallon globaalissa tilanteessa, kuluttajien valveutuneiden silmien alla. Arvoja kannattaa tuoda esiin helposti ymmärrettävällä ja uskottavalla tavalla. Pääviestit voi tarjoilla ytimekkäästi, mutta lisätiedon löydettävyys verkosta on tärkeää.

Kehittynyt ja tuotannossa huomioitu vastuullisuus ei useimmiten riitä brändin suuren linjan viestiksi. Jos brändi haluaa todella erottautua, sen on mentävä yhä rohkeampaan suuntaan. Keskustelun nostamiseksi tarvitaan todellisia tekoja ja näyttöjä sekä brändimaineen laittamista likoon.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että viestinnän strategiset päätökset ovat yhä vaativampia, ja niitä on tehtävä taiten sekä riskit tiedostaen. Valjuin viestein huomiota on joka tapauksessa vaikea tavoittaa tämän päivän maailmassa. Kun suuremmat ja pienemmät viestit sitten on päätetty, niitä on lähdettävä viitseliäästi viemään brändin mahdollisten puolestapuhujien suuntaan. Yhä räätälöidymmin.

Sporttibrändin kannattaakin toimia sellaisten viestinnän tekijöiden kanssa, joiden pitkän linjan ymmärrys toimialasta ja sen muutoksista kulkee toimiston DNA:ssa.