Ruoka on ’kuuma peruna’ – yhteistyöstä eväitä vientimenestykseen

Ruoantuotanto niin Suomessa kuin muualla kamppailee tällä hetkellä säiden, ilmastonmuutoksen, lainsäädännön, maailmankaupan, geopolitiikan ja kuluttajien nopeasti muuttuvan ostokäyttäytymisen ristiaallokossa. Kuluttajat ovat kiinnostuneita tuotteista yhä syvällisemmin. Toisaalta ala elää uutuuksista ja innovaatioista, toisaalta taas tutuista brändeistä haetaan pysyvyyttä – kunhan brändi pysyy ajassa mukana.

Fennopromo Oy:n toimitusjohtaja Eeva-Liisa Lilja on työssään keskittynyt suomalaisten ruokabrändien viennin tukemiseen.

– Kotimaista ruokaa arvostavat kaikki – ainakin juhlapuheissa ja oman maan kansalaisten kesken. Elinehto se onkin, että ruokaa riittää, maaseutu säilyy asuttuna ja ruoan tuottajat saavat pitää työpaikkansa, Lilja kiteyttää.

Kasvuun suomalaisten kannattaa pyrkiä samoilla keinoin kuin muuallakin maailmassa: innovoimalla, lisäämällä jalostusarvoa sekä viestimällä brändistä mielenkiintoisesti.

 

Uusia kaupallisen yhteistyön muotoja omien resurssien tueksi

Liljan mielestä yhteistyön tulee olla puhtaan kaupallista, jottei verkostoitumispuhe jää sanahelinäksi. Muilla kotimaisilla aloilla bränditalot ovatkin löytäneet uudenlaisia yhteistyön tapoja; samaa innovatiivista ajattelua kaivataan nyt ruokaketjuun ja elintarvikealalle. Synergia tuo kilpailuetua ja voimaa markkinointiin.

Malliksi sopii vaikkapa Manna & Co, jossa toimivat Finlayson, Vallila, Makia ja Reino & Aino. Lisäksi yhtiö omistaa Sastaa ja ruotsalaista Lexingtonia. Ruoantuottajat ja brändit voivat löytää vastaavaa yhteistyötä keskenään tai toimialarajojen yli esimerkiksi urheilusta, kosmetiikasta tai lääketeollisuudesta.

– Haluamme välttää vastakkainasettelua. Suomalaisen ruoan tuotantoa, kauppaa ja kulutusta kannattaakin katsoa pidemmälle, kauemmas ja yhdessä. Kaiken ruokaketjun toiminnan tulisi organisoitua markkinatarpeista käsin. Sekä kotimaiset että ulkomaiset markkinatarpeet tulisi huomioida, Lilja innostaa.

 

Yhteisten tavoitteiden haarukointia KIKE-hankkeessa

Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin eli KIKE-hanke kokoaa suomalaisia ruokabrändejä yhteen ilmastonäkökulmasta. Ilmastoviisaus onkin yksi suomalaisen ruoan tärkeimmistä tulevaisuuden kilpailukykytekijöistä. Yritysten yhteisillä ponnistuksilla brändinrakennus viennissä on menestyksellisempää. Kasvuhakuiset suomalaiset ruoanvalmistajat voivat KIKE-työpajoissa kehittää myös viestinnän osaamistaan.

Lisää tietoa: www.ki-ke.fi