• Vastuullisuudesta on tullut yksi kuluttajien arvopohjaan vaikuttavista muutosvoimista, eikä sitä vaadita ainoastaan muotibrändeiltä vaan yhtä lailla urheilu- ja outdoor-brändeiltä, joilla jo luonnostaan on yhteys hyvinvointiin ja ympäristöön.

Vastuullisuus ohjaa ostosta – viesti selkeästi teoista ja tavoitteista

By |2019-12-04T16:18:44+02:0020.11.2019|

Pikamuodin osuus hiilidioksidipäästöjen aiheuttamalle ilmastonlämpenemiselle puhuttaa. Siksi vaateteollisuuden vastuullisuus ja tuotteen arvoketjun läpinäkyvyys ovat nousseet ostopäätöksiä merkittävästikin ohjaileviksi tekijöiksi. Erityisesti nuoret haluavat kantaa vastuuta arkisilla valinnoillaan.

Vastuullinen tuote löytyy sieltä, missä arvoketju on tiedossa aina raaka-aineen alkulähteiltä asti dokumentoituna sekä prosesseihin standardoituna. Se on valmistettu eläimiä, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittaen. Lisäksi tieto valmistuksen vaiheista on tarjolla helposti, merkityksellisesti ja mielenkiintoisesti aiheesta kiinnostuneille asiakkaille ja kuluttajille.

Urheilu- ja outdoor-brändeillä on jo toimialansa luonteen vuoksi tiivis yhteys hyvinvointiin ja ympäristöön, ja siksi kiinnostus vastuullisuuteen on alalle erityisen luontevaa. Koska kuitenkin merkittävä osa tuotteiden vastuullisuudesta määrittyy siellä, missä raaka-aineet viljellään ja materiaalit ja tuotteet valmistetaan – usein kaukana meiltä Suomesta – on hyvistä teoista selkeästi viestiminen usein haastavaa. Viestintään täytyykin kiinnittää huomiota paitsi kansainvälisesti, myös paikallisesti.

Vain saatavilla olevalla tiedolla voidaan vaikuttaa

Vastuullisuuden laaja kokonaisuus muodostuu sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristövastuusta. Teollisuudelle on tarjolla valtava määrä työkaluja, standardeja ja erilaisia mittareita, jotka auttavat oman toiminnan arvioimisessa. Pelkkä läpinäkyvyys ja siitä viestiminen eivät kuitenkaan vielä tee tuotteesta vastuullista. Keskeisiä asioita voidaan valitettavasti myös jättää kertomatta. Jos yritys haluaa menestyä aidosti ja pitkäjänteisesti, tiedon pitää olla todenmukaista ja helposti löydettävissä. Nopean viestinnän maailmassa asioiden lakaiseminen maton alle on auttamattoman vanhanaikaista ja vaarallista. Kun asenne ja tavoitteet ovat kunnossa, ollaan oikealla polulla.

Kun kuluttaja lähtee etsimään tietoa tehdäkseen vastuullisen valinnan, edessä on usein upottava suo. Helpoin ratkaisu olisi universaali palvelu, joka listaisi brändien sijoituksen ja tarjoiltaisiin asiakkaalle vaivattomasti hänen astuessaan brändin vaikutuspiiriin. Muutamia tällaisia sovelluksia jo löytyykin, mutta suurena haasteena on tiedon kuratointi kaikille oikeudenmukaisesti.

Yrityksen ja brändin oma proaktiivinen viestintä onkin ratkaisevassa roolissa. Huolehdi siis siitä, että kuluttaja löytää haluamansa, kun hän aloittaa tiedon etsimisen verkosta.

Vastuullisuusviestintä on luonteva osa yritysviestintää

Vastuullisuusviestintään pätevät samat säännöt kuin muuhunkin hyvään yritysviestintään:

  • Puhu totta ja keskity asioihin, joilla on merkitystä, ja joiden taustalla on todellisia ja mieluiten mitattavia tekoja
  • Tuo tieto helposti löydettäväksi – sinne, missä kuluttaja ja tuote kohtaavat
  • Ole selkeä ja avaa termit ja niiden merkitykset
  • Ole avoin ja uskalla kertoa myös tavoitteista, joihin pääsemiseksi organisaatiosi pyrkii. Mikään yritys ei voi olla 100-prosenttisesti vastuullinen; on inhimillistä myöntää, ettemme ole vielä aivan siellä, mihin pyrimme. Jo tavoite on hyvä viesti.
  • Integroi viestintä osaksi organisaatiosi muita prosesseja ja siten jatkuvaa tekemistä. Luo valmiudet vuoropuhelulle asiakkaan kanssa.

 

Teksti: Hanna-Liisa Erkheikki

Jos yritykseltäsi puuttuu suunnitelma, miten ja missä kanavissa viestiä vastuullisuudesta onnistuneesti ja merkityksellisesti, ota yhteyttä!