Luova brändi ja sitoutunut kuluttaja – vai miten päin se oli?

By |2019-01-11T09:01:11+02:0012.11.2018|

Strategisen markkinointiviestinnän ajankohtaistermit kertovat paljon ajastamme: Tunneside. Merkitys. Vastuullisuus. Läpinäkyvyys. Tuotteen tai palvelun todellinen tai henkilökohtainen arvo asiakkaalle. Pitkäjänteisyys.

Brändin rakentamisen prosessi on muuttunut kanavien myötä. Perusviestin rummuttamisesta on siirrytty ehkä vähän yllättäenkin perimmäisten arvojen ja toisaalta nyanssien ääreen. Aikamme on monitahoinen, sirpaleinen ja epävarmuutta ruokkiva. Lisäksi kuluttajat ovat hyviä löytämään omia luovia ratkaisujaan, etenkin jos tieto valmiista vaihtoehdoista ei helposti löydy. Vahvoiltakin brändeiltä edellytetään entistä vahvempaa osaamista ja laaja-alaista otetta.

Kuluttajan toive on, että hän voi luottaa omaksi kokemaansa brändiin entistäkin lujemmin, sillä kyse on usein hänen identiteettinsä rakennuspalikoista. Kuluttaja haluaa entistä vahvemmin perustella brändin valinnan niin itselleen kuin ehkä muillekin esimerkiksi tasa-arvoon, ympäristöön tai trendeihin liittyvin perustein.

Sekä kuluttajasta että brändistä myös riippuu, ratkaiseeko hinta. Usein ei.

Brändiworkshop – oiva työkalu helmenkalastukseen

Edelleen pätee se, että useampi silmäpari näkee enemmän. Osaavasti fasilitoidut brändiworkshopit ovat luovuuden keitaita, kun koolla ovat oikeat ihmiset. He ovat yleensä niitä, joilla on paljon luovuutta, erilaista asiantuntemusta ja ajattelumaailmoja, sekä todistetusti niin kykyä kuin intoakin uuden kehittämiseen. Parhaat markkinointiviestinnän konseptit syntyvät harvoin yksilösuorituksina, vaikka niiden perusedellytyksenä ovatkin loistavat yksilöt.

Tiimiydy toimistomme kanssa. Löydä samalla nerokkaimmat omat ajatuksesi, jotka ovat jo itämässä. Brändin tuoreuttaminen ja elävänä pitäminen lopultakin on sarja arvopohjaisia ja moniulotteisia käytännön toimia elävässä elämässä, toki dataan nojaten. Tarvitaan yhä useamman osaamisalueen hallintaa, ja siksi osuvat tiimit ovat kultaakin kalliimpia.