ulkoistettu kuluttajapalvelu asiantuntijaosaaminen

Tehokas ja laadukas ulkoistettu kuluttajapalvelu syntyy kolmen tärkeän osa-alueen summana: laaja-alaisesta viestintä- ja asiakaspalveluosaamisesta, pitkäjänteisestä brändinrakennustyöstä sekä toimialan substanssiosaamisesta. Tiputa yksi näistä pois ja lue mitä tapahtuu.

Viestintä- ja brändinrakennusosaaminen on ulkoistetun kuluttajapalvelun keskiössä

Luotettava, brändin näköinen ja sen arvoihin perustuva kuluttajapalvelu vaatii syntyäkseen laajaa viestintäosaamista sekä brändinrakennusosaamista samassa paketissa.

On helppo ajatella, että brändi olisi vain yrityksen logo, sen tuote tai muut konkreettiset elementit yhdessä. Brändi on kuitenkin lisäksi kooste siitä, miten siitä puhutaan, millainen sen persoona on ja kuinka sen eri osa-alueet kuluttajapalvelua myöden toimivat.

Brändinrakennustyö on pitkäjänteistä, ja sen tarkoituksena on viedä brändiä jatkuvasti parempaan sekä ajantasaiseen suuntaan. Tuleehan autoistakin joka vuosi uusi vuosimalli – miksei siis elintarvikebrändi uudistaisi puhetyyliään, persoonaansa, pakkauksiaan ja toimintatapojaan säännöllisesti?

Nämä tarkoin harkitut brändielementit on tärkeää osata viestiä kohdeyleisölle yhteneväisesti, oli kyseessä sitten organisaation myynti, markkinointi tai kuluttajapalvelu. Keskiössä onkin laadukas, asiakkaan tarpeet huomioon ottava, nopeasti reagoiva ja ympäristöään tunteva viestintäosaaminen.

Jos viestinnän ja brändinrakennuksen osaaminen puuttuu tai vain toinen niistä hallitaan, kuluttajapalvelun vastauksista tulee helposti näköalattomia ja kielellisesti kankeita; silloin yritys ei saavuta asettamiaan tavoitteita. Onhan myös tutkittua tietoa, että yritys voi kasvattaa voittomarginaaliaan 4–8 % markkinan standardiin verrattuna kuluttajapalvelun laatua ja kehittämistä priorisoimalla.

Elintarvikeviestinnän ja ravitsemuksen osaaminen luovat lisäarvoa

Kolmas hyvin tärkeä tekijä, joka erottaa Akvamariinin kilpailijoistaan, on elintarvikeviestinnän ja ravitsemustieteiden osaamisen yhdistelmä. Meille on tuttua, että elintarvikealan moninainen kenttä haastaa kuluttajapalvelun vastaamaan hyvin tarkkoihin ja erikoisiinkin kysymyksiin. Silloin on osaamisen oltava kohdillaan.

Elintarvikealalla kuluttajien kysymykset eivät rajoitu saatavuuteen tai valikoimatoiveisiin, kuten useimmissa kuluttajapalveluissa. Elintarvikebrändin on osattava vastata esimerkiksi kysymyksiin allergeeneista, valmistusprosessista sekä säilyvyydestä.

Nämä kaikki kolme osa-aluetta yhdistyvät etenkin, kun kyseessä on reklamaatiotapaus. 90 % kuluttajista sanookin brändin kriisiviestinnän paljastavan yrityksen luotettavuuden. Asiakas on niin isommassa kuin pienemmässäkin kriisitilanteessa kohdattava yksilönä. Vaatii taitoa pystyä herättämään luottamus vastaajan ammattitaitoon ja ylläpitää positiivista mielikuvaa brändistä silloinkin, kun tilanne on haastava.

Kun brändi haluaa positioitua alansa ja/tai tuotekategoriansa markkinajohtajana, kuluttajapalvelun vastaukset eivät voi kuulostaa sanahelinältä tai markkinointijargonilta. Akvamariinin ulkoistettu kuluttajapalvelu pystyy rakentamaan tehokkaan ja luotettavan osan brändiä, sillä toimistollamme on lähes kahdenkymmenen vuoden laaja kokemus elintarvikeviestinnästä. Substanssiosaamisemme on alansa huippua, ja asiantuntijamme ovat työhönsä sitoutuneita asiakaspalvelun ammattilaisia.

Ulkoistetun kuluttajapalvelun lisäksi tarjoamme laajasti brändin rakentamista tukevia viestintäpalveluita, kuten valmennuksia, strategista suunnittelua sekä mediaviestintää. Oheisella videolla on kuluttajapalvelumme tiivistettynä kahteen minuuttiin, ja tämän esitietolomakkeen avulla voit pyytää yhteydenottoa!