Mitä on brändin positiointi

Brändin positiointi – mistä lähteä liikkeelle?

Mieti hetki.

  • Mille brändille olet lojaali? Miksi?
  • Miten suosikkibrändisi eroaa kilpailijoistaan?
  • Kuinka paljon suosikkibrändisi hinta voisi nousta ennen kuin vaihtaisit merkkiä? Vai onko hinta lainkaan relevantti?
  • Mitkä muut syyt saisivat sinut vaihtamaan brändiä?

Muun muassa nämä asiat ovat osa brändin positiointia eli sen asemointia kilpailijoihin nähden.

Positiointi on tärkeä osa brändinrakennusprosessia. Se määrittää, millainen brändi on suhteessa kilpailijoihin, ja sen tarkoituksena on liittää brändiin tiettyjä ominaisuuksia kuluttajien mielissä. Positioinnissa otetaan usein huomioon joko persoonallisuustekjät, kuten arvot, luonne ja elämäntavat, tai tarve- ja hyötytekijät. Yhdistelemällä näitä tekijöitä voi löytää uudenlaisia tapoja tarjota asioita. Esimerkiksi Ikea toi aikoinaan markkinoille aivan uudenlaisen tavan tarjota huonekaluja edullisesti. Toinen esimerkki on Body Shop, jonka perustamisen aikaan kaikki muut tunnetut brändit positioituivat vahvasti psykologisten ja sosiaalisten tekijöiden kautta. Body Shop kuitenkin nojasi ja nojaa edelleen vahvasti eettisiin tekijöihin (ihmis- ja eläinoikeudet, tasa-arvo, ympäristöasiat). Kun oma asema kilpailijoihin nähden on selvillä, positiointia voi selkeyttää asemointilausunnolla (positioning statement). Se on usein yhden tai kahden lauseen pituinen lupaus, joka viestii brändin kohderyhmälle tuoman arvon kilpailijoihin nähden.

 

Positiointi kuntoon kysymyksillä
  • Mikä on brändin kohderyhmä? Usein tavoitellaan liian laajaa kohderyhmää, jolloin ei toisaalta uskalleta olla oikein mitään.
  • Mikä on tärkeää ja relevanttia kohderyhmälle? Mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoon, ja mitkä ovat sen todelliset motiivit?
  • Mitä brändisi lupaa? Miten juuri sinun brändisi ratkaisee kohderyhmän ongelmat? Mitkä ovat hyödyt juuri tämän brändin valitsemisesta?
  • Miten brändisi eroaa kilpailijoista?
  • Mikä on brändisi USP (unique selling point) – mikä tekee brändistä ainutlaatuisen kilpailijoihin nähden?

 

Ideaalitilanteessa brändi tarjoaa jotakin mitä kilpailijat eivät tarjoa

Kaikki lähtee asiakkaan tuntemisesta. Tunne, ymmärrä ja rajaa kohderyhmäsi; muuten olet arvailun ja hakuammunnan alueella.

Tarkastele positiointia aika ajoin myös uudelleen. Onko kenttä muuttunut? Onko brändin positiointi edelleen toivotunlainen? Millä toimilla voit vahvistaa tai jopa muuttaa positiointia?

Kaiken kaikkiaan positiointiharjoitus vaatii pienen ponnistuksen, mutta sen avulla suunnistaminen tulevaisuuteen on monin verroin helpompaa. Miten sinun brändisi positioituu kilpailijoihisi nähden?

Akvamariinista saat kattavat palvelut liiketoimintasi tueksi brändinrakentamisesta yksittäisiin viestinnän toimiin saakka. Ota meihin yhteyttä, niin suunnittelemme yleisöäsi sitouttavan kokonaisuuden.