Brändin autenttisuus kuluttajapalvelu

Brändiä, joka on päättänyt toimia läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti kaikessa viestinnässään ja brändin toimissa, kutsutaan autenttiseksi brändiksi. Se pysyy uskollisena omalle historialleen sekä arvoilleen ja on ennen muuta rehellinen. Elämme autenttisten brändien kultakautta. Ellei brändin autenttisuus välity nykykuluttajalle, hän suuntaa hän helposti katseensa tahoon, johon uskaltaa luottaa.

Tämän päivän kuluttaja on valistunut, teknologisesti suuntautunut ja tutkii itse asioita. Hän saattaa tutkia juuri sinunkin brändiäsi, vaikket aktiivisesti itse viesti. Huippuverkottunut maailmanne tuo tähän pikantin lisämausteensa.

Solmi kuluttajaan emotionaalinen yhteys

Aidot ideat ja viestit koskettavat. Ne yhdistävät kuluttajat brändiin tunnetasolla – ja brändiin täysin sitoutuneet kuluttajat ovat tutkimuksen mukaan 52 % arvokkaampia brändille, kuin ”hyvin tyytyväiset” kuluttajat.

Johdonmukaisen ja tunnetasolla koskettavan brändin rakentaminen on toisaalta vain yrityksestä itsestään kiinni. Brändiohjeiden tulee sointua yhteen yrityksen vision ja mission kanssa. Lisäksi vuorovaikutuksen asiakkaiden ja kuluttajien kanssa tulee ilmentää brändin luotettavuutta, samoin kuin kaiken muun viestinnän.

Kun brändin eri osa-alueet ovat kunnossa, ovat asiakashyödyt selkeästi nähtävissä. Silloin palvelun tai tuotteet arvo on suurempi asiakkaan ja kuluttajan silmissä, molemmat tuntevat tulevansa huomioiduiksi, ja suhde kehittyy entistä syvemmäksi.

Kun yhteys kuluttajaan on syntynyt, sen myönteiset vaikutukset ovat havaittavissa lojaalisuudessa sekä mahdollisesti parantuneena mediaympäristön hallintana. Somemyrsky tuskin syntyy ainakaan tyytyväisen kuluttajan aloitteesta!

Brändin autenttisuuden rakentaminen ja johtaminen

Kun brändin autenttisuus pohdituttaa eri kulmista, kannattaa palata säännöllisesti äkkiseltään helponoloisiin peruskysymyksiin:

Näistä jokaisesta rakentuu suunnitelma, joka tähtää yhdenmukaisempaan brändin arvojen toimintaan päivittäisessä tekemisessä. Osa-alueiden vieminen käytäntöön koko organisaatiossa onkin jo merkittävä haaste.

Asiaan perehtyneille viestintätoimistoille kuten Akvamariinille asiakkaiden arvojen ja toimintatapojen huomioiminen on itsestään selvää, eikä niiden viestintää voi suunnitella ilman brändisensitiivistä otetta.

Kaipaatko apua brändisi autenttisuuden pohdintaan? Ole meihin yhteydessä: info@akvamariini.fi

Artikkelin lähteinä on käytetty:
Forbesin artikkelia ’How And Why To Build Brand Authenticity’ (2021)
Harvard Business Review artikkelia ’Five Ways to Build Brand Autenticity’ (2015)